Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja procesów przemysłowych to w obecnej geopolitycznej, społecznej, ekonomicznej sytuacji nieodłączny czynnik, by utrzymać tempo rozwoju polskiej gospodarki i jej cyfrowej transformacji. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, dwie instytucje, Forum Automatyki i Robotyki Polskiej [FAiRP] oraz Instytut Sobieskiego, 25 sierpnia 2022 w Warszawie sygnowały umowę o wzajemnej współpracy, na mocy której Forum zostało oficjalnym Partnerem Instytutu. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 września br.

Instytut Sobieskiego to czołowy polski think tank, który prowadzi działalność naukowo-badawczą, wydawniczą i ekspercką. Przygotowuje z własnej inicjatywy raporty, komentarze i ekspertyzy dotyczące głównych obszarów swojej działalności takich jak: energetyka, transport, gospodarka, finanse publiczne, rozwój regionalny, nowe technologie, infrastruktura i polityka zagraniczna. Jest organizatorem międzynarodowych i krajowych konferencji, seminariów i paneli.

Podpisanie umowy w siedzibie Instytutu Sobieskiego, Warszawa, 25 września 2022; od lewej : Bartłomiej Michałowski (IS), Tomasz Haiduk (FAiRP), fot. Instytut Sobieskiego

Jak podkreśla Bartłomiej Michałowski, członek zarządu Instytutu Sobieskiego i ekspert ds. cyfryzacji: Podpisana umowa partnerska ma dla nas podwójne znaczenie. Po pierwsze, jako think tank, którego misją jest Tworzenie idei dla Polski, już w 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie polskich, innowacyjnych firm mające na celu powołanie Rady Programowej ds. IoT i Al. Niestety, wybuch pandemii spowodował wstrzymanie projektu. Cieszy nas fakt, że polskie firmy z branży automatyki i robotyki, które wzięły udział w tamtym działaniu, kontynuowały współpracę i utworzyły FAIRP. Po drugie, Instytut Sobieskiego poprzez realizację projektu będzie wspierał budowę inicjatyw dotyczących polskiego rynku automatyki i robotyki przemysłowej. Cieszymy się, że zyskaliśmy zaufanie prezesów 20 największych polskich firm w tym obszarze. I dodaje : Jeśli chcemy zasobnej Polski, która nie odstaje od Europy i świata, musimy mieć innowacyjne rozwiązania robotyczne i automatyczne made in Poland.

To doskonale wpisuje się w misję Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, którego celem nadrzędnym jest wspieranie polskich firm z branży automatyki i robotyki. Łączenie środowisk naukowych, rządowych, samorządowych oraz szeroko rozumianego biznesu i jego otoczenia to kolejny z celów wpisany w statut związku.

Jako organizacja non-profit, grupująca środowisko automatyki i robotyki, mamy w swoich szeregach pracodawców – największe polskie przedsiębiorstwa – integratorów, dostawców technologii, rozwiązań i usług oraz producentów maszyn – mówi Tomasz Haiduk, prezes FAiRP. Liczymy, że połączenie wiedzy branżowej i ogromnego doświadczenia naszych firm członkowskich, wiele z nich od ponad 30 lat zmienia polski przemysł, z ekspertyzą i doświadczeniem Instytutu w obszarze przygotowywania raportów, a także we współpracy na szczeblu ministerialnym i rządowym, przyczyni się do dalszego rozwoju naszego Związku. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie jeszcze mocniejszym głosem dla ustawodawców w obszarze, w którym działamy. Chcemy wspólnie rekomendować takie rozwiązania z obszaru automatyku i robotyki, które będą dźwignią tak dla rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, jak i wspierania działalności przedsiębiorców zrzeszonych w FAiRP – dodaje Tomasz Haiduk.

od lewej: Bartłomiej Michałowski, Instytut Sobieskiego; Tomasz Haiduk, Forum Automatyki i Robotyki Polskiej; fot. Instytut Sobieskiego

O Instytucie Sobieskiego

Instytut Sobieskiego jest polskim, prywatnym, ośrodkiem analitycznym typu think-tank, którego misją jest „Tworzenie idei dla Polski”. Został zarejestrowany w 2005 w formie prawnej fundacji. Fundatorami Instytutu byli Mirosław Gruszka, Marek Borzestowski, dr hab. Ryszard Sowiński i Paweł Szałamacha. W latach 2003-2010 wydawał kwartalnik Międzynarodowy Przegląd Polityczny pod red. Konrada Szymańskiego. W latach 2011-2015 był organizatorem corocznego kongresu Polska – Wielki Projekt. Realizował również  projekt Akademia Sobieskiego, którego celem było kształtowanie przyszłych liderów polskiego życia politycznego i gospodarczego. W 2017 zorganizował edycję Krajowej Ligi Innowacji. Od 2017 roku Instytut kładzie duży akcent w swojej działalności na publikacje opracowań i rekomendacji, których celem jest pokazywanie jak polska gospodarka powinna  wykorzystywać szanse związane z czwartą rewolucją przemysłową, innowacyjnością i nowymi technologiami. W swoim dorobku Instytut opublikował 43 raporty, 84 analizy oraz kilkaset  komentarzy.

Więcej informacji: https://sobieski.org.pl/

O FAiRP

Związek Pracodawców FAiRP to organizacja non-profit założona w 2021 r. Zrzesza polskich przedsiębiorców, w szczególności pracodawców największych polskich przedsiębiorstw związanych z rynkiem automatyki i robotyki – integratorów, dostawców rozwiązań i usług oraz producentów maszyn. Forum Automatyki i Robotyki Polskiej reprezentuje i wspiera przedsiębiorców tworzących rozwiązania w dziedzinach automatyzacji i robotyzacji, we wszystkich ich aspektach, między innymi naukowym, technicznym, operacyjnym, biznesowym, finansowym, prawnym i handlowym. Obecnie do grona członków należy 20 firm z branży, wśród nich 14 organizacji mających status członka założyciela.

Więcej informacji: https://fairp.pl/

Kontakt dla mediów:

Renata Poreda, Rzecznik Prasowy

Tel.: +48 691 700 019

e-mail: renata.poreda@fairp.pl

Zostań członkiem
Forum Automatyki
i Robotyki Polskiej?

Dołącz do nas

Zostań członkiem
Forum Automatyki
i Robotyki Polskiej?

Dołącz do nas