Kim jesteśmy

Forum Automatyki i Robotyki Polskiej reprezentuje
i wspiera przedsiębiorców tworzących rozwiązania w dziedzinach automatyzacji i robotyzacji, we wszystkich ich aspektach, między innymi naukowym, technicznym, operacyjnym, biznesowym, finansowym, prawnym i handlowym.

FAIRP popularyzuje wdrażanie procesów automatyzacji i robotyzacji w kraju i za granicą. Naszym celem jest rozwój nowoczesnych metod produkcyjnych wśród polskich przedsiębiorstw, a także integracja i wspieranie firm wdrażających te rozwiązania.

Forum organizuje szereg działań o charakterze lokalnym oraz międzynarodowym, inspiruje, wspiera oraz finansuje wszelkie inicjatywy mogące mieć znaczenie dla rozwoju branży automatyki i robotyki, prowadzi działalność gospodarczą oraz stanowi platformę do wymiany informacji pomiędzy zrzeszonymi członkami.

Cele
 • Działalność naukowa i naukowo-techniczna ​w obszarach systemów automatyki i robotyki
 • Wspieranie tworzenia i opiniowanie regulacji oraz dobrych praktyk dotyczących automatyzacji i robotyzacji
 • Prowadzenie bezpośredniego dialogu pomiędzy zrzeszonymi lub zainteresowanymi podmiotami i osobami
 • Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów zrzeszonych lub zainteresowanych podmiotów i osób
 • Promowanie wdrażania oraz dalszego rozwoju systemów i procesów automatyzacji i robotyzacji
 • Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych zrzeszonych lub zainteresowanych podmiotów i osób w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej
 • Współpraca ze środowiskami biznesowymi i organizacjami pozarządowymi
 • Wymiana doświadczeń związanych z usprawnianiem procesów automatyzacji i robotyzacji w przemyśle
 • Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów zrzeszonych lub zainteresowanych podmiotów i osób, w tym w szczególności w dziedzinach automatyzacji i robotyzacji
 • Integracja środowisk przedsiębiorców oraz innych osób związanych z dziedzinami automatyzacji i robotyzacji
 • Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów zrzeszonych lub zainteresowanych podmiotów i osób, w tym w szczególności w dziedzinach automatyzacji i robotyzacji
 • Wspieranie nauki edukacji, przeprowadzanie kursów i szkoleń
 • Czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących zagadnień związanych z automatyka i robotyką
 • Współpraca ze środowiskami biznesowymi i finansowymi
 • Organizowanie i finansowanie seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów, targów i wystaw oraz spotkań
 • Pośredniczenie w kontaktach biznesowych w Polsce i za granicą
 • Pomoc w korzystaniu z programów finansowych z funduszy Unii Europejskiej, strukturalnych i bankowych
Statut Forum Automatyki i Robotyki Polskiej

Statut Forum Automatyki I Robotyki Polskiej

Zachęcamy do zapoznania się ze
statutem FAIRP.

POBIERZ STATUT
Władze statutowe

Tomasz Haiduk

Prezes, założyciel

Stefan Życzkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej, założyciel

Marek Gabryś

Członek Rady Nadzorczej, założyciel

Marcin Kowol

Członek Rady Nadzorczej, założyciel

Jacek Przysada

Członek Rady Nadzorczej, założyciel

Renata Poreda

Rzecznik Prasowy

Jak wstąpić do Forum
Automatyki i Robotyki Polskiej?

 • Pobierz wniosek o przyjęcie do FAIRP
 • Wypełnij wniosek
 • Prześlij nam wypełniony wniosek na maila lub przez formularz kontaktowy
Pobierz wniosek