Statut Forum Automatyki i Robotyki Polskiej

Zachęcamy do zapoznania się ze statutem FAIRP.