Aktualności

Automatyka i robotyka przemysłowa w raporcie Instytutu Sobieskiego

17 kwietnia br. w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, zaprezentowany został raport Instytutu Sobieskiego, przygotowany we współpracy z Forum Automatyki i Robotyki Polskiej oraz Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości.

Raport Polska (prawdziwie) cyfrowa – automatyka i robotyka przemysłowa wpisuje się w serię raportów Instytutu Sobieskiego o polskim rynku nowoczesnych technologii. Jednym z jego głównych celów jest zwrócenie uwagi polskich decydentów politycznych i ekonomicznych na fakt, że jeśli Polska ma dołączyć do grona najbogatszych państw, musi się automatyzować i robotyzować. Automatyka i robotyka oraz technologie cyfrowe to fundament nowoczesnego przemysłu, a tym samym katalizator rozwoju gospodarczego.

Instytut Sobieskiego: Polska (prawdziwie) cyfrowa – automatyka i robotyka przemysłowa

Dziś stoimy przed wyzwaniami budowy silnego, odpornego ekosystemu Przemysłu Przyszłości,
który umożliwi zrównoważoną transformację polskiego przemysłu
– mówi Piotr Bober, Członek Zarządu Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości i dodaje – z jednej strony konieczne jest zapewnienie małym i średnim przedsiębiorcom niezbędnych narzędzi budujących ich przewagi konkurencyjne, z drugiej zapewnienie warunków do ścisłej współpracy instytucji publicznych i prywatnych w celu wzmocnienia ich zdolności do reagowania na bodźce zmieniającego się rynku, szczególnie w obszarze innowacji.

Niniejsze opracowanie to także spojrzenie na rynek automatyki i robotyki przemysłowej w Polsce z kilku perspektyw. Pokazuje ono podział polskiego rynku robotów przemysłowych między głównych światowych producentów. Przede wszystkim zwraca uwagę na polskie firmy działających w tej branży: integratorów – producentów rozwiązań w oparciu o automaty i roboty, dostawców oraz dystrybutorów technologii.

Automatyzacja i robotyzacja produkcji to warunek niezbędny dla utrzymania się na globalnym rynku.
Pogłębiający się brak dostępności pracowników, nowe wymagania jakościowe, konieczność zwiększenia
efektywności jest impulsem dla zmian w przedsiębiorstwach. Dla polskich firm to nie pytanie
– czy, ale kiedy sięgną po technologie Przemysłu 4.0 w obszarze produkcyjnym –
zauważa Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej i z przekonaniem stwierdza, że unowocześnianie produkcji wymaga kompetentnych i sprawdzonych integratorów rozwiązań łączących robotykę, mechatronikę i automatykę. Ten raport zawraca uwagę na fakt, że w Polsce działają takie firmy.
Co więcej, są cenione również poza granicami naszego kraju, gdzie z powodzeniem wdrażają najnowsze
technologie. Dlaczego więc nie miałyby przenieść polskiego przemysłu na wyższy poziom?

Bartłomiej Michałowski, Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego i autor raportu, na bazie przeprowadzonych badań, stawia następujące tezy:

  • W 2021 roku zainstalowano w Polsce od 3 300 do 3 500 różnych robotów przemysłowych. Polska była jednym z 15 krajów o największym procentowym wzroście ich liczby. Równocześnie wskaźnik robotyzacji polskiego przemysłu jest ciągle o rząd wielkości mniejszy od innych krajów rozwiniętych.
  • Polskie firmy z branży automatyka i robotyka przemysłowa zajmują się przede wszystkim integracją rozwiązań technologii automatyki i robotyki pochodzących z innych krajów. Nie mamy żadnej dużej polskiej firmy produkującej roboty.
  • Siłą i szansą polskiej gospodarki są inżynierskie firmy integrujące różne rozwiązania automatyki i robotyki przemysłowej. Działania państwa powinny wspierać rozwój i potencjał firm integratorskich.
  • Instytut Sobieskiego zidentyfikował 210 firm działających na polskim rynku automatyki i robotyki przemysłowej, które generują łącznie roczne przychody ze sprzedaży przekraczające 9 miliardów PLN.
  • Stopień zrzeszenia polskiej branży automatyki i robotyki przemysłowej jest relatywnie niski, co przekłada się na trudność pozyskiwania danych dotyczących polskiego rynku. Może on wynikać z niskiego społecznego zaufania Polaków. Cieszy fakt, że w ankiecie Instytutu Sobieskiego wzięły udział największe polskie firmy, ze stabilną pozycją rynkową.
  • W pierwszej ankiecie Instytutu Sobieskiego na temat rynku automatyki i robotyki przemysłowej udział wzięło 25 firm, które w roku 2021 osiągnęły łączny przychód w wysokości 1 049 mln PLN, z czego 25% sprzedaży stanowił eksport. Dało to wartość w kwocie 244 mln PLN.
  • Zdecydowana większość firm biorących udział w ankiecie stwierdziła, że przychody ich firm będą większe w 2022 niż w 2021 roku, chociaż równocześnie tylko połowa ankietowanych firm podała, że rynek na którym działają wzrósł w roku 2022. Może to oznaczać, że turbulencje spowodowane zerwanymi łańcuchami dostaw w wyniku pandemii i wojny zahamowały dynamikę rozwoju rynku robotyzacji w Polsce.
  • Polskie firmy inżynierskie mogą poprowadzić polski przemysł do przemysłu przyszłości, który liczy się globalnie. Mają wysokie kompetencje i doświadczenie, cenione przede wszystkim za granicą. W robotyzacji i cyfryzacji pomóc może wprowadzona tzw. podatkowa ulga robotyczna – ulga podatkowa na robotyzację. Potrzeba jednak więcej przemyślanych działań. I większego wsparcia ze strony państwa. Korea Południowa ma 1 000 robotów na 10 000 pracowników przemysłowych, Niemcy – 397, Czechy – 168, a Polska – 52. Ten dystans w robotyzacji musimy bardzo szybko nadrobić.

Instytucie Sobieskiego wierzymy w Polskę silną, sprawną, niezależną i ambitną. Polskę, w której
zachowana jest równowagą pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością obywatelską. Zmiana w państwie
to nigdy nie kończący się proces
– mówi Bartłomiej Michałowski, dlatego, publikujemy kolejny raport, który mówi o strategicznym obszarze dla dalszego rozwoju Polski i jej gospodarki.

Raport dostępny jest na stronie Instytutu Sobieskiego.

Instytut Sobieskiego to czołowy polski think tank założony w 2003 roku, który prowadzi działalność naukowo-badawczą, wydawniczą i ekspercką. Przygotowuje z własnej inicjatywy raporty, komentarze i ekspertyzy dotyczące głównych obszarów swojej działalności takich jak: energetyka, transport, gospodarka, finanse publiczne, rozwój regionalny, nowe technologie, infrastruktura i polityka zagraniczna. Jest organizatorem międzynarodowych i krajowych konferencji, seminariów i paneli. Więcej informacji: https://sobieski.org.pl/

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. FPPP wspomaga: • procesy transformacji cyfrowej • wdrażanie cyfrowych produktów i usług •wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa • wzmacnia kompetencje kadr dla przemysłu przyszłości poprzez szkolenia i szkoleń i nowatorskie sposoby demonstrowania rozwiązań. FPPP działa na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Cel ten realizuje, tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Więcej o FPPP: www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

Forum Automatyki i Robotyki Polskiej (FAIRP) reprezentuje i wspiera przedsiębiorców tworzących rozwiązania w dziedzinach automatyzacji i robotyzacji, we wszystkich ich aspektach, między innymi naukowym, technicznym, operacyjnym, biznesowym, finansowym, prawnym i handlowym. FAIRP popularyzuje wdrażanie procesów automatyzacji i robotyzacji w kraju i za granicą. Celem FAIRP jest rozwój nowoczesnych metod produkcyjnych wśród polskich przedsiębiorstw, a także integracja i wspieranie firm wdrażających te rozwiązania.

Ostatnie wpisy

3 kwietnia 2024 roku, w Brzesku podpisana została umowa partnerska w zakresie utworzenia i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektorniczno-mechatronicznej.

Przeczytaj całość arrow arrow

FAIRP członkiem Pracodawców RP

Autor: Renata Poreda
15 marca 2024

Z przyjemnością informujemy, że Forum Automatyki i Robotyki Polskiej jako ogólnopolska organizacja branżowa dołączyło do Pracodawców RP. Wspólna inicjatywa FAIRP i Pracodawców RP stanowi krok naprzód w budowaniu bardziej dynamicznego i konkurencyjnego środowiska biznesowego w Polsce, zwiększając szanse na rozwój i innowację dla polskich przedsiębiorstw.

Przeczytaj całość arrow arrow

5 najważniejszych trendów robotowych na 2024 wg IFR

Autor: Renata Poreda
16 lutego 2024

Rynek robotyki rośnie rewolucyjnie. Pierwsze podsumowania minionego roku pokazują, że mamy nowy światowy rekord: 3,9 miliona sztuk.

Przeczytaj całość arrow arrow

TOOLEX 2023 ze wsparciem instytucjonalnym FAIRP

Autor: Renata Poreda
13 sierpnia 2023

3-5 października 2023 r. w Katowicach odbędą się Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX, które Forum Automatyki i Robotyki Polskiej objęło partnerstwem instytucjonalnym.

Przeczytaj całość arrow arrow

FAIRP partnerem wspierającym Robo Challenge

Autor: Renata Poreda
11 sierpnia 2023

W dniach 27-28 września br w Opolu odbędzie się trzecia edycja Robo Challenge – zawodów dla profesjonalistów, których domeną jest robotyka i automatyka.

Przeczytaj całość arrow arrow

Do 14 września duże firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z robotyzacją i cyfryzacją w ramach KPO

Przeczytaj całość arrow arrow

24 maja 2023 r. w Detroit, w formule hybrydowej, odbyło się Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Robotyki [IFR]. Po raz pierwszy w tym gronie reprezentowana była Polska. Aktywny udział w spotkaniu wziął Tomasza Haiduk, prezes FAIRP.

Przeczytaj całość arrow arrow

Zbliża się czas składania deklaracji podatkowych. Wczoraj [6 marca 2023r.] uzyskaliśmy informację o tym, na jakich drukach przygotować informację o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Obowiązują CIT-RB oraz PIT-RB

Przeczytaj całość arrow arrow

14-15 marca br. podczas konferencji głos zabiorą przedstawiciele wiodących firm ze świata robotyzacji i zarządzania. Podzielą się wiedzą na temat istniejącej i dostępnej technologii w obszarze robotyzacji oraz szeroko pojętej transformacji cyfrowej.

Przeczytaj całość arrow arrow

Polska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków, jeśli chodzi o cyfryzację i robotyzację. Oczekiwania przedsiębiorców skupiają się głównie na optymalizacji procesu produkcyjnego a także na wykorzystaniu możliwości cyfrowych w celu zwiększenia swojej odporności […]

Przeczytaj całość arrow arrow

Targi TOOLEX i Konferencja Nowy Przemysł 4.0

Autor: Renata Poreda
30 września 2022

W dniach 4-6 października 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odbędą się Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Forum Automatyki i Robotyki Polskiej jest partnerem instytucjonalnym wydarzenia.

Przeczytaj całość arrow arrow

Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja procesów przemysłowych to w obecnej geopolitycznej, społecznej, ekonomicznej sytuacji nieodłączny czynnik, by utrzymać tempo rozwoju polskiej gospodarki i jej cyfrowej transformacji. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, dwie instytucje, Forum Automatyki […]

Przeczytaj całość arrow arrow

Ulga na robotyzację. Czym jest? I dla kogo?

Autor: Renata Poreda
24 stycznia 2022

Renata Poreda, FAiRP: Ulga na robotyzację, zawarta w Polskim Ładzie, ma za zadanie pobudzić innowacyjność polskich przedsiębiorców i zachęcić do inwestowania w nowe technologie. Na czym ona polega? Adam Trawiński, zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Podatkowej, Ministerstwo […]

Przeczytaj całość arrow arrow

FAiRP integruje branżę

Autor: Renata Poreda
25 listopada 2021

Jesienią 2021 roku, na mapie organizacji branżowych i związków pojawiło się unikatowe, bo jedyne tego typu w skali Polski, stowarzyszenie, którego trzonem działalności jest wspieranie cyfrowego rozwoju polskiej gospodarki poprzez automatyzację i robotyzację procesów […]

Przeczytaj całość arrow arrow

FAiRP oficjalnie zarejestrowany

Autor: Katarzyna Budny
4 października 2021

Zarząd Forum Automatyki i Robotyki Polskiej informuje, iż orzeczeniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 30 września 2021 r., związek pracodawców pod nazwą Forum Automatyki i Robotyki Polskiej został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, tym samym […]

Przeczytaj całość arrow arrow

Zapraszamy na konferencję „Cyfryzacja” 14-15 września

Autor: Katarzyna Budny
9 września 2021

Już 14 i 15 września br. od godz. 10.00 zapraszamy na międzynarodową konferencję „Cyfryzacja” organizowaną przez Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC oraz członków konsorcjum „Smart Secure Cities”. Naszą wiedzą i opiniami o cyfrowym rozwoju polskiego rynku […]

Przeczytaj całość arrow arrow

FAiRP rozpoczyna działania

Autor: Katarzyna Budny
30 lipca 2021

Forum Automatyki i Robotyki Polskiej oficjalnie rozpoczyna swoją działalność. Związek wspierać będzie cyfrowy rozwój polskiej gospodarki oraz popularyzować wdrażanie procesów automatyzacji i robotyzacji w firmach działających na rodzimym rynku. Na liście członków założycieli FAiRP […]

Przeczytaj całość arrow arrow

Spotkanie założycielskie

Autor: Katarzyna Budny
20 lipca 2021

22 lipca o godzinie 15.00 zapraszamy na spotkanie założycielskie związku pracodawców FAIRP. Spotkanie dla zarejestrowanych członków założycieli odbędzie się w trybie hybrydowym: siedziba AIUT ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice oraz zdalnie przez otrzymany link.

Przeczytaj całość arrow arrow

Zostań członkiem
Forum Automatyki
i Robotyki Polskiej?

Dołącz do nas

Zostań członkiem
Forum Automatyki
i Robotyki Polskiej?

Dołącz do nas