#FAiRP

Raport World Robotics 2022 dla Polski i prognozy Forum Automatyki i Robotyki Polskiej na rok 2023

Polska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków, jeśli chodzi o cyfryzację i robotyzację. Oczekiwania przedsiębiorstw skupiają się głównie na optymalizacji procesu produkcyjnego a także na wykorzystaniu możliwości cyfrowych w celu zwiększenia swojej odporności na zawirowania na rynkach międzynarodowych. Jeżeli chodzi o cyfryzację i robotyzację w Polsce, rok 2022 wygląda na bardzo dobry i dynamika wzrostu zbliżona jest do roku 2021 czyli w okolicach 50%, wynika z obserwacji rynku przez Tomasza Haiduka – prezesa Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

FAiRP i Instytut Sobieskiego łączą siły dla polskiego przemysłu

Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja procesów przemysłowych to w obecnej geopolitycznej, społecznej, ekonomicznej sytuacji nieodłączny czynnik, by utrzymać tempo rozwoju polskiej gospodarki i jej cyfrowej transformacji. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, dwie instytucje, Forum Automatyki i Robotyki Polskiej [FAiRP] oraz Instytut Sobieskiego, 25 sierpnia 2022 w Warszawie sygnowały umowę o wzajemnej współpracy, na mocy której Forum zostało oficjalnym Partnerem Instytutu. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 września br.