FAiRP rozpoczyna działania

Forum Automatyki i Robotyki Polskiej oficjalnie rozpoczyna swoją działalność. Związek wspierać będzie cyfrowy rozwój polskiej gospodarki oraz popularyzować wdrażanie procesów automatyzacji i robotyzacji w firmach działających na rodzimym rynku. Na liście członków założycieli FAiRP znalazło się łącznie czternastu przedstawicieli polskiego sektora przemysłowego, w tym największe polskie przedsiębiorstwa związane z rynkiem automatyki i robotyki – integratorzy oraz dostawcy rozwiązań.

Wspieranie i promocja działań zmierzających do automatyzacji i robotyzacji procesów w polskich przedsiębiorstwach, to jeden z najważniejszych celów powołanego związku pracodawców Forum Automatyki i Robotyki Polskiej. List intencyjny w sprawie założenia Forum 22 lipca 2021 r. w siedzibie firmy AIUT w Gliwicach podpisało łącznie 14 podmiotów. Tym samym w skład Związku weszli najwięksi przedstawiciele sektora rozwiązań z obszaru automatyki i robotyki dla przemysłu w Polsce – integratorzy oraz dostawcy rozwiązań, usług i maszyn automatyzujących i robotyzujących procesy przemysłowe.

Dlaczego automatyzacja i robotyzacja są kluczowe?

Wdrażanie technologii związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów przemysłowych jest konieczne do utrzymania tempa rozwoju polskiej gospodarki i jej cyfrowej transformacji.

Platforma współpracy

Rolą FAiRP będzie integracja środowisk naukowych, rządowych, samorządowych oraz sektora przedsiębiorstw poprzez szereg działań informacyjnych, działalność edukacyjną i naukowo-techniczną.  Inicjowana przez FAiRP wymiana opinii i doświadczeń między sektorem biznesowym, naukowym i prawodawstwem ma stworzyć przychylną rozwojowi polskiej gospodarki platformę współpracy na poziomie krajowym dla wdrażania rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych w polskich przedsiębiorstwach.

Związek będzie również inicjował i włączał się w ważne przedsięwzięcia na rzecz promowania automatyzacji i robotyzacji pracy.

Prezesem Zarządu Związku Pracodawców FAiRP w wyniku głosowania członków został wybrany Tomasz Haiduk.

Członkiem Związku może zostać przedsiębiorca, a w szczególności polski pracodawca, jak również inne podmioty, jak stowarzyszenia, związki i federacje o tożsamych lub zbliżonych celach działalności.

Członkiem FAiRP może również zostać producent produktów, towarów lub komponentów, wykorzystywanych do tworzenia rozwiązań kompleksowych w obszarach automatyki i robotyki, nabywając status członka korporacyjnego. W szczególnych przypadkach Związek może również nadawać tytuł członka honorowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *